Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği

GESİAD Hakkında


1991 yılında Bursalı Genç Sanayici ve işadamlarının bir araya gelmesiyle kurulan derneğimiz geride kalan yıllarda çeşitli faaliyetlerle Bursa’daki genç girişimcilerin sesi olmaya, sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne, bölgesel hareketlilik adına yeni projeler üretmek ve sivil insiyatifin önünü açmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalarla kentimizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini almıştır.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle derneğimizi geniş kesimlere tanıtılarak yeni üyeler kazanılmıştır. GESİAD yerel ve ulusal platformlarda temsil edilmiştir. Görüşlerimizi çeşitli platformlarda dile getirerek yerel sorunların giderilmesine katkı sağlanmıştır.

Derneğimiz Marmara ve Kuzey Anadolu İşadamları Federasyonu MAKSİFED kurucu üyesidir. Bu Federasyon çatısı altında ayrıca TÜRKONFED Konfederasyonu kurucu üyesiyiz.

AMACIMIZ

Amaçlarımız öncelikle gerek yerel sorunlara gerekse ülke sorunlarına çözüm önerileri üretmek, yeni politikalar geliştirmek ve bunları çevremize, ülkemize ve insanlığa yararlı hizmetlere dönüştürmek çabasında olmaktır.

Üyelerimizin, derneğimiz üyeleri ve diğer dernek üyeleri genç işadamları ile sosyal ve ticari ilişkilere girmesine zemin hazırlamaktır.

Üyelerimizi ilgilendiren ekonomik kararlar ve uygulamalar konusunda derneğimizin ilkeleri doğrultusunda görüşlerini saptamak, bunları ilgili kurumlara aktarmak, dernek ilke ve ülke çıkarlarına aykırı olan kararların ya da uygulamaların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli girişimleri yapmaktır.

Bilimsel, sosyal ve kültürel aktiviteler yaparak üyelerimizi ve toplumu aydınlatmak, yakınlaşmayı ve birlikteliği sağlamak ve kamuoyu yaratmaktır.

Kısaca amacımız, Anayasamız ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde, Atatürk ilkelerine uygun olarak Genç İşadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesinde katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

İLKELERİMİZ

Atatürk ilkelerine, Türk bayrağına, hak ve özgürlüklere, demokrasiye, din ve vicdan hürriyetine, ülkemizin bütünlüğüne sahip çıkarak dünya barışına katkıda bulunmak birincil sorumluluğumuzdur.

Günümüz dünyası çok hızlı değişmelere sahne olmaktadır. Aslında değişim teknolojik gelişimdir. Teknolojik gelişme paralelinde hızla gelişen haberleşme ve iletişim araçları, hiçbir sınır tanımadan bir ülkeden başka bir ülkeye kültür, sanat, düşünce ve fikir etkileşimi aktarmaktadır.

İşte burada önemli olan demokrasiye sahip çıkıp, teknolojiye ayak uydurmak ve ekonomiye yön yermektir. Bu noktada genç kuşağa önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Güçlerimizi birleştirmek, düşüncelerimizi yoğurmak, fikirlerimizi tartışmak ve ekonomiye katkıda bulunmak bizim ana sorumluluğumuzdur.


  • 17 Ocak 2024 Çarşamba
Ekonomi & Finans Buluşmaları
  • 6 Şubat 2023 Pazartesi
Geçmiş Olsun Türkiye
  • 30 Kasım 2022 Çarşamba
GESİAD Sinerji Toplantısı