1991 yılında Bursalı Genç Sanayici ve işadamlarının bir araya gelmesiyle kurulan derneğimiz geride kalan yıllarda çeşitli faaliyetlerle Bursa’daki genç girişimcilerin sesi olmaya, sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne, bölgesel hareketlilik adına yeni projeler üretmek ve sivil insiyatifin önünü açmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalarla kentimizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini almıştır.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle derneğimizi geniş kesimlere tanıtılarak yeni üyeler kazanılmıştır. GESİAD yerel ve ulusal platformlarda temsil edilmiştir. Görüşlerimizi çeşitli platformlarda dile getirerek yerel sorunların giderilmesine katkı sağlanmıştır.

Derneğimiz Marmara Genç İşadamları Federasyonu MAGİFED ile kurucusu olduğumuz TÜGİK konfederasyonu üyesidir. Ayrıca Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu MARSİFED ile TÜRKONFED konfederasyonu üyesidir.

Vizyon ve Misyon

GESİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, düşünce, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

GESİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.

GESİAD, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye'de öncelikle kendi bölgesindeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak.

Ayrıca Bölgesini ve Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırtarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.